Tietosuojaseloste

REKISTERIN PITÄJÄ
Chillaa Events Oy  2392160-3
Pasi kuivanen
Osoite: Kangasvuokontie 3 d 43,  00930 Helsinki
Puhelin: +358 50 5632829
Sähköpostiosoite: pasi.kuivanen@gmail.com

REKISTERIN NIMI
Chillaa Events Oy asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Tämän rekisterin tarkoituksena on vuokraus- ja matkustajatietojen säilyttäminen, asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito.

Asiakkaan tietoja voidaan jatkossa käyttää sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa. Tämän lisäksi rekisteriä kerätään, jotta mahdollistetaan Chillaa.fi-verkkosivuston avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi varaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen kauppiaan ja asiakkaan välillä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot: osoite ja postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Mahdolliset asiakaskohtaiset varaus-/majoitustiedot
Yrityksiltä kysytään lisäksi: yrityksen nimi

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakas antaa tietonsa itse esim. mökkivarauksen tai muun palvelun tilaamisen yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS
Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijät. Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
Yrityksen järjestelmän lisäksi asiakas- ja laskutustiedot on tallennettu ulkopuolisen tietoturvallisen kirjanpito- ja laskutusohjelma Merit Aktivan palveluun.

Yrityksemme käyttää mainonnassa ja varauksissa myös esim. Nettimökki-varaussivustoa, sosiaalisen median palveluita ja yrityksen omaa Lomamökki.net-mainossivustoa. Emme vastaa niistä tiedoista joita kolmannen osapuolen toimijat, kuten esimerkiksi internetin varaussivustot ja sosiaalinen media keräävät ja säilyttävät majoitusvarauksiin liittyen. Vastaamme vain Chillaa Events Oy:lle toimitetusta tiedosta.

TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä.

TIETOTURVA
Sivusto sisältää lomakkeita, joiden kautta tietokantaan tallennetaan Chillaa Events Oy:n vuokraustoimintaan liittyviä käyttäjätietoja (esim. Mökin tai teltan varaaminen verkossa tai muu tiedustelu).

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja niiden keräämisen käyttötarkoituksena on asiakaspalveluun olennaisesti liittyvä yhteydenpito järjestelmän ja palvelua käyttävän henkilön välillä. Tietoja ei luovuteta Chillaa Events Oy:n tai sen teknisten palveluntoimittajien ulkopuolelle.

EVÄSTEET
Evästeitä ei vielä kerätä.

Päivitetty 21.3.2021