Lomamökkien vuokrausehdot

Vuokrausehdot

Chillaa Events Oy noudattaa välittämiensä lomamökkien- ja loma-asuntojen vuokrauksessa seuraavia ehtoja:

Varaus- ja peruutusehdot

Chillaa Events Oy noudattaa välittämiensä lomamökkien ja loma-asuntojen varaamisessa ja peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on suorittanut varaamastaan lomakohteesta (lomamökki tai loma-asunto) ennakkomaksun, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Varaaminen ja maksu

Varaus vahvistetaan lähettämällä asiakkaalle varausvahvistus, jossa on lomakohteen omistajan/huoltajan nimi- ja osoitetiedot, ajo-ohjeet avainten saantipaikkaan tai lomakohteeseen sekä laskut vuokran maksua varten. Mikäli varaus tehdään yli 6 viikkoa ennen vuokrausajankohtaa, lähetetään asiakkaalle lasku kahdessa osassa: ennakkomaksu 25 % vuokrasta (eräpäivä 7 vrk laskun päiväyksestä) ja loppulasku 75 % vuokrasta (eräpäivä 6 viikkoa ennen loman alkua). Jos varaus on 3 viikkoa tai pidempi, niin ennakkomaksuna veloitetaan 50 % (eräpäivä 7 vrk laskun päiväyksestä) ja loppulaskuna 50 % vuokrasta (eräpäivä 8 viikkoa ennen loman alkua). Jos varaus tehdään alle 6 viikkoa ennen loman alkua, peritään maksu yhdessä erässä. Viikonloppuvarauksissa peritään maksu yhdessä erässä. Ellei laskua makseta eräpäivään mennessä, on Chillaa Events Oy:llä oikeus perua varaus. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus, vaan peruminen on tapahduttava kirjallisesti. Vain maksetut varaukset näkyvät kirjattuina varauskalenterissa. Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään 18 vuotta täyttänyt.

Peruutukset

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti Chillaa Events Oy:lle. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi, kun tieto on saapunut Chillaa Events Oy:lle. Mikäli peruutus myöhästyy tai ei saavu lainkaan perille, peruutus voidaan hyväksyä, jos asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana. Varauksen peruuttamisesta pidätetään ennakkomaksu. Mikäli varauksen peruutus tehdään myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko vuokra. Viikonloppuvarauksissa pidätetään koko vuokra ilman lisäpäiviä. Asiakkaalla on kuitenkin 6 viikkoa ennen alkuperäistä vuokrausajankohtaa mahdollisuus ennakkomaksua menettämättä kerran vaihtaa varaus vielä jollekin vapaana olevalle viikolle tai viikonloppuvaraus muuttaa lisämaksusta viikkovaraukseksi vapaana olevalle viikolle. Mahdollinen kalliimpi sesonkilisä laskutetaan erikseen. Tätä myöhemmin tehtyjä ja useampia muutoksia voidaan pitää aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Asiakkaalla on oikeus saada Chillaa Events Oy:lle maksamansa vuokra takaisin, lukuun ottamatta ennakkomaksua/viikonloppumaksua, mikäli peruutus johtuu syystä, että asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa asuva henkilö äkillisesti sairastuu, joutuu vakavaan onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava tällöin viipymättä ja tapahtuma on osoitettava luontevalla tavalla (lääkärintodistus yms.). Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana, ei asiakkaan maksamaa vuokrasummaa korvata.

Chillaa Events Oy:n oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi lomakohteen omistaja Chillaa Events Oy:n välityksellä irtisanoa sopimuksen. Chillaa Events Oy on velvollinen ilmoittamaan tästä asiakkaalle viipymättä. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.

Avainten luovutus

Lomamökin avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen mökin omistajalle, joko puhelimitse tai kirjallisesti, ilmoittamana arvioituna saapumisajankohtana mökillä tai erikseen sovitussa paikassa. Avaimen saa käyttöön tulopäivänä klo 16.00 ja se on luovutettava lähtöpäivänä klo 12.00 mennessä.

Oleskelu lomakohteessa

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00, ellei muuta ole ilmoitettu. Kaikkien lomakohteiden vuokraan kuuluvat tyynyt, peitot, kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat sekä ruokailuvälineet, polttoaine lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen. Lomamökkien ja loma-asuntojen vuokraushintaan eivät sisälly liinavaatteet, mutta niiden vuokraamista hintaan 10 euroa/hlö voi tiedustella varaamisen yhteydessä. Mökkien vuokraushintaan eivät sisälly wc- ja talouspaperit. Lomakohteen siivouksesta loman aikana ja sen päättyessä huolehtii asiakas itse. Oletamme, että asiakas huolehtii seuraavista asioista: roskien vienti, lattioiden lakaisu, astioiden puhdistus, tahrojen ja likojen poisto, tavaroiden paikoilleen vienti ja vuoteiden petaus. Loppusiivouksen voi myös ostaa etukäteen hintaan 90 euroa/mökki. Mikäli varauksen päättyessä ei ole tehty asianmukaista loppusiivousta eikä sitä ole etukäteen tilattu, on Chillaa Events Oy:llä oikeus periä vähintään 90 euron suuruinen siivousmaksu. Tupakointi kaikissa majoitustiloissa on ehdottomasti kielletty.

Vahinkojen korvaus

Asiakas on velvollinen korvaamaan lomakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon suoraan lomakohteen omistajalle.

Henkilömäärä

Lomakohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä mökissä on vuoteita. Mahdollisista yövieraista on sovittava erikseen kohteen omistajan/huoltajan kanssa. Teltan, asuntovaunun, kylpypaljun tai vastaavan käyttö lomakohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

Kaikki lomakohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on ilmoitettava välittömästi suoraan kohteen omistajalle tai huoltajalle. Mikäli asiaan ei tule korjausta, tulee asiakkaan ottaa 72 tunnin sisällä yhteys Chillaa Events Oy:hyn. Mikäli asia ei tule vieläkään korjatuksi, asiakas voi tehdä kirjallisen valituksen Chillaa Events Oy:lle. Tämä tulee tehdä kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja Chillaa Events Oy eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Koska mökit sijaitsevat maaseudulla, on asiakkaan varauduttava siellä oleviin eläimiin ja luonnonilmiöihin. Chillaa Events Oy ei esimerkiksi vastaa järvien leväesiintymistä, eläinten häiriöstä tai naapuritonttien aiheuttamista häiriöistä.

Vuokrausajat

Kesällä minimivuokrausaika on yleensä viikko ja vaihtopäivä lauantai. Myös lyhyempiä varausjaksoja kannattaa kysyä. Lomakohde on käytössänne tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00, ellei toisin ole ilmoitettu.

Emme vastaa internetin mahdollisista virheistä. Pidätämme oikeuden päivityksen jälkeen tulleisiin muutoksiin.

Chillaa Events Oy / Pasi Kuivanen

Kangasvuokontie 3 d 43

00930 Helsinki

Puh.050-563 2829

email: pasi.kuivanen@chillaa.fi